Aпартаменти

ЕТАЖ
номер
площ
Вид
статус
Етажен план
Квадратура от
Квадратура до
Вид
Етаж
First Name Last Name Age Total Discount Date
10 Ателие № В33 130.38 Готови Продаден Виж
10 Ателие № В35 87.12 Готови Продаден Виж
10 Ателие № А46 68.21 Готови Продаден Виж
10 Ателие № А47 145.44 Готови Свободен Виж
10 Ателие № А48 179.99 Готови Свободен Виж
10 Ателие № А49 87.37 Готови Продаден Виж
10 Ателие № Б33 84.57 Готови Продаден Виж
10 Ателие № Б34 88.45 Готови Продаден Виж
10 Ателие № Б35 90.27 Готови Продаден Виж
10 Ателие № Б36 132.37 Готови Свободен Виж
10 Ап. № Г46 68.02 Готови Продаден Виж
10 Ап. № Г47 87.12 Готови Продаден Виж
10 Ап. № Г48 179.48 Готови Продаден Виж
10 Ап. № Г49 144.24 Готови Продаден Виж
10 Ап. № В34 92.65 Готови Продаден Виж
10 Ап. № В36 81.40 Готови Продаден Виж
2 Офис В5 154.95 Готови Свободен Виж
2 Офис Г5 155.47 Готови Продаден Виж
2 Офис А7 149.06 Готови Свободен Виж
2 Офис Б6 257.12 Готови Свободен Виж
2 Офис Б5 150.36 Готови Свободен Виж
2 Магазин В4 391.16 Готови Свободен Виж
2 Офис В4 143.07 Готови Свободен Виж
3 Офис В1 154.98 Готови Продаден Виж
3 Офис В2 164.32 Готови Продаден Виж
3 Офис В3 166.21 Готови Продаден Виж
3 Ап. А1 71.67 Готови Продаден Виж
3 Ап. А2 101.43 Готови Продаден Виж
3 Ап. А3 221.33 Готови Свободен Виж
3 Ап. А4 95.38 Готови Свободен Виж
3 Ап. А5 107.24 Готови Продаден Виж
3 Ап. А6 120.18 Готови Свободен Виж
3 Ап. Б1 136.09 Готови Свободен Виж
3 Ап. Б2 108.47 Готови Свободен Виж
3 Ап. Б3 106.77 Готови Свободен Виж
3 Ап. Б4 210.99 Готови Свободен Виж
3 Офис Г1 80.40 Готови Продаден Виж
3 Офис Г2 163.52 Готови Продаден Виж
3 Офис Г3 435.36 Готови Продаден Виж
3 Офис Г4 132.55 Готови Продаден Виж
4 Ап. № А7 61.81 Готови Продаден Виж
4 Ап. № А8 76.67 Готови Продаден Виж
4 Ап. № А9 173.61 Готови Свободен Виж
4 Ап. № А10 81.59 Готови Продаден Виж
4 Ап. № А11 93.21 Готови Продаден Виж
4 Ателие № А12 72.19 Готови Продаден Виж
4 Ателие № Б5 86.74 Готови Продаден Виж
4 Ап. № Б6 93.83 Готови Продаден Виж
4 Ап. № Б7 93.21 Готови Продаден Виж
4 Ап. № Б8 93.42 Готови Продаден Виж
4 Ап. № Г10 81.52 Готови Продаден Виж
4 Ап. № Г11 93.12 Готови Продаден Виж
4 Ап. № Г12 72.13 Готови Продаден Виж
4 Ап. № Г7 61.61 Готови Продаден Виж
4 Ап. № Г8 75.91 Готови Продаден Виж
4 Ап. № Г9 175.04 Готови Продаден Виж
4 Ап. № В5 86.67 Готови Продаден Виж
4 Ап. № В6 93.75 Готови Продаден Виж
4 Ап. № В7 93.12 Готови Продаден Виж
4 Ап. № В8 93.34 Готови Продаден Виж
4 Ап. № В8а 34.63 Готови Продаден Виж
4 Ап. Б8а 44.69 Готови Продаден Виж
5 Ап. № А19 61.81 Готови Продаден Виж
5 Ап. № А20 104.87 Готови Продаден Виж
5 Ап. № А21 142.04 Готови Продаден Виж
5 Ап. № А22 81.99 Готови Продаден Виж
5 Ап. № А23 93.21 Готови Продаден Виж
5 Ателие № А18 72.19 Готови Продаден Виж
5 Ап. № Б14 94.36 Готови Продаден Виж
5 Ап. № Б15 92.37 Готови Продаден Виж
5 Ап. № Б16 94.27 Готови Свободен Виж
5 Ап. № Б13 86.74 Готови Продаден Виж
5 Ап. № Г13 61.61 Готови Продаден Виж
5 Ап. № Г20 75.91 Готови Продаден Виж
5 Ап. № Г21 175.04 Готови Продаден Виж
5 Ап. № Г22 81.52 Готови Продаден Виж
5 Ап. № Г23 93.12 Готови Продаден Виж
5 Ап. № Г24 72.13 Готови Продаден Виж
5 Ап. № В13 86.67 Готови Продаден Виж
5 Ап. № В14 93.75 Готови Продаден Виж
5 Ап. № В15 93.12 Готови Продаден Виж
5 Ап. № В16 93.12 Готови Продаден Виж
5 Ап. № В16а 44.76 Готови Продаден Виж
5 Ап. Б16а 45.20 Готови Продаден Виж
6 Ап. № А25 61.81 Готови Продаден Виж
6 Ап. № А26 75.46 Готови Продаден Виж
6 Ап. № А27 173.61 Готови Свободен Виж
6 Ап. № А28 81.59 Готови Продаден Виж
6 Ап. № А29 93.21 Готови Продаден Виж
6 Ателие № Б17 86.74 Готови Продаден Виж
6 Ап. № Б18 92.36 Готови Продаден Виж
6 Ап. № Б19 92.37 Готови Продаден Виж
6 Ап. № Б20 142.88 Готови Продаден Виж
6 Ап. № А24 72.19 Готови Продаден Виж
6 Ап. № Г25 61.61 Готови Продаден Виж
6 Ап. № Г26 105.48 Готови Продаден Виж
6 Ап. № Г27 143.21 Готови Продаден Виж
6 Ап. № Г28 81.52 Готови Продаден Виж
6 Ап. № Г29 93.12 Готови Продаден Виж
6 Ап. № Г30 72.13 Готови Продаден Виж
6 Ап. № В17 86.67 Готови Продаден Виж
6 Ап. № В18 93.75 Готови Продаден Виж
6 Ап. № В19 93.12 Готови Продаден Виж
6 Ап. № В20 141.47 Готови Свободен Виж
7 Ап. № В24 141.47 Готови Продаден Виж
7 Ап. № Г31 137.32 Готови Свободен Виж
7 Ап. № А32 176.03 Готови Продаден Виж
7 Ап. № А33 114.38 Готови Продаден Виж
7 Ап. № А34 60.43 Готови Продаден Виж
7 Ателие № А30 72.19 Готови Продаден Виж
7 Ап. № Б22 93.83 Готови Продаден Виж
7 Ап. № Б23 93.21 Готови Продаден Виж
7 Ап. № Б24 141.59 Готови Продаден Виж
7 Ап. № А31 137.12 Готови Продаден Виж
7 Ап. № Б21 86.74 Готови Продаден Виж
7 Ап. № Г32 175.04 Готови Продаден Виж
7 Ап. № Г33 114.28 Готови Продаден Виж
7 Ап. № Г34 60.38 Готови Продаден Виж
7 Ап. № Г35 72.13 Готови Продаден Виж
7 Ап. № В21 86.67 Готови Продаден Виж
7 Ап. № В22 93.75 Готови Продаден Виж
7 Ап. № В23 93.12 Готови Продаден Виж
8 Ап. № Г40 72.13 Готови Продаден Виж
8 Ап. № А36 97.65 Готови Продаден Виж
8 Ап. № А37 173.61 Готови Продаден Виж
8 Ап. № А38 81.59 Готови Продаден Виж
8 Ателие № Б25 86.74 Готови Продаден Виж
8 Ап. № Б26 93.83 Готови Свободен Виж
8 Ап. № Б27 93.21 Готови Продаден Виж
8 Ап. № Б28 141.59 Готови Продаден Виж
8 Ап. № А39 93.21 Готови Продаден Виж
8 Ап. № А40 72.19 Готови Продаден Виж
8 Ап. № Г37 175.04 Готови Продаден Виж
8 Ап. № Г36 97.79 Готови Продаден Виж
8 Ап. № Г38 81.52 Готови Продаден Виж
8 Ап. № Г39 93.12 Готови Продаден Виж
8 Ап. № В25 86.67 Готови Продаден Виж
8 Ап. № В26 93.75 Готови Продаден Виж
8 Ап. № В27 93.12 Готови Продаден Виж
8 Ап. № В28 141.47 Готови Продаден Виж
9 Ап. № Г41 90.04 Готови Свободен Виж
9 Ап. № Г42 175.04 Готови Продаден Виж
9 Ап. № А41 90.52 Готови Продаден Виж
9 Ап. № А42 173.61 Готови Продаден Виж
9 Ап. № А43 81.59 Готови Продаден Виж
9 Ап. № А44 93.21 Готови Продаден Виж
9 Ателие № А45 72.19 Готови Продаден Виж
9 Ап. № Б29 86.55 Готови Продаден Виж
9 Ап. № Б30 93.83 Готови Продаден Виж
9 Ап. № Б31 93.21 Готови Продаден Виж
9 Ап. № Б32 141.59 Готови Продаден Виж
9 Ап. № Г43 81.33 Готови Продаден Виж
9 Ап. № Г44 93.12 Готови Продаден Виж
9 Ап. № Г45 72.13 Готови Продаден Виж
9 Ап. № В29 86.67 Готови Продаден Виж
9 Ап. № В30 93.75 Готови Продаден Виж
9 Ап. № В31 93.12 Готови Продаден Виж
9 Ап. № В32 141.47 Готови Продаден Виж
П Магазин В5 72.61 Готови Продаден Виж
П Магазин В7 91.32 Готови Продаден Виж
П Магазин Г3 211.97 Готови Продаден Виж
П Магазин Г8 127.51 Готови Продаден Виж
П Магазин А8 138.94 Готови Свободен Виж
П Магазин Б5 72.64 Готови Свободен Виж
П Магазин Б6 129.25 Готови Свободен Виж
П Магазин Б7 88.62 Готови Свободен Виж
П + 1 Магазин В4 391.16 Готови Свободен Виж
П + 1 Магазин В6 118.08 Готови Свободен Виж
П + 1 Магазин Г9 431.46 Готови Продаден Виж
П + 1 Магазин Г1 330.86 Готови Продаден Виж
П + 1 Магазин Г2 217.70 Готови Продаден Виж
П+1 Магазин А1 345.20 Готови Свободен Виж
П+1 Магазин А2 228.97 Готови Свободен Виж
П+1 Магазин А3 212.37 Готови Свободен Виж
П+1 Магазин А9 413.91 Готови Свободен Виж
П+1 Магазин Б4 277.59 Готови Свободен Виж


Флоримонт Младост Фаза 2
Втората фаза на проект Младост приключи предсрочно с акт 16!


Ап. № А29, 93.21 Рј2
Вижте имота, към който е имало най-голям клиентски интерес в нашия сайт.